Ryggsmerter

Ryggplager er svært vanlige i befolkningen, halvparten av befolkningen har hatt vondt det siste året og cirka 40 % siste måned. Studier angir at cirka 60-80 % får ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet.

 

Vanlige årsaker til ryggsmerter:

Akutt lumbago / «Kink i ryggen»ryggsmerter - akutte ryggsmerter - prolaps - fysioterapi - oslo

Dette er en svært smertefull men vanligvis ufarlig tilstand som oppstår i korsryggen. Ryggen går ofte inn i en avvergestilling
med omkringliggende fastlåst muskulatur. Den akutte fasen går vanligvis raskt over men tilbakefall kan forekomme. Det
er uenighet om hva som forårsaker smertene blant ulike faggrupper, det de fleste er enige om er viktigheten av å holde seg i
bevegelse. Fysioterapeuten bidrar med diagnostisering og kan utelukke andre skader i ryggen som gir lignende symptover.
Mange opplever bedring av manipulasjon, bløtdelsbehandling av fastlåst muskulatur, dry needling og egentreningsøvelser
for å motvirke avvergestillinger.

 

Prolaps

 ryggsmerter - akutt ryggsmerter - prolaps - lumbal - fysioterapi - oslo
Ved prolaps sprekker mellomvirvelskiven og slipper ut den myke kjernen (nucleus pulposus). Man kan ha prolaps uten
symptomer men om innholdet gir press på nerverot kan det være svært smertefullt. Symptomer er ofte  strålende smerter ned
i benet, prikking/stikking og/eller nedsatt kraft i enkelte muskler. Det kliniske bildet ved prolaps er som regel tydelig.
Fysioterapeuten undersøker kraft, sensorikk og reflekser. Om nødvendig kan lege henvise til MR. Prolapset tørker vanligvis
inn av seg selv men dette kan ta tid. Fysioterapeuten gir råd om øvelser og anbefalt aktivitetsnivå, videre behandler man
sekundære plager som muskelspenninger i omkringliggende muskulatur.