Skuldersmerter

Vanlige årsaker til skuldersmerter:

 

Impingementskuldersmerter - impingement - supraspinatus - tendinopati

Dette er en tilstand hvor strukturer i skulderen klemmes mellom skulderblad og overarmsben. Smertene oppstår vanligvis når armen beveges opp forbi skulderhøyde. Både sener øverst på overarmsbenet og bursae (slimpose)kan klemmes av og gir ofte smerter ned i overarmen. Avklemmingen kan skyldes nedsatt aktivitet i rotatorcuff/skulderblad, uhensiktsmessig holdning eller stram kapsel rundt ledddet. Fysioterapeuten kan hjelpe med diagnostisering, progredierende egentreningsøvelser, bevegelightstrening og bløtdelsbehandling.

 

Kalkskulder / supraspintustendinopati

Kalkskulder er en tilstand med degenerative forandringer i en eller flere sener rundt overarmsbenet. I det skadede området forekommer innlagring av kalk som kan sees på røntgen. Det er usikkert hvordan påvist kalk influerer på symptombildet, og smerteskalaen er vid. Selv ved vanlig gange kan en kalkskulder gi intense skuldersmerter. Det er også vanlig med nattlige smerter om en ligger på den aktuelle skulderen, flere bevegelsesretninger provoserer smerter osv. I den mest akutte fasen av kalkskulder er det ofte vanskelig å bruke armen. Man kan også ha degenerative forandinger i senen uten kalknedslag, det er da ofte mindre smerter i hvile men ved aktivering av affisert sene oppstår smertene. Fysioterapeuten kan hjelpe med diagnostisering og evt. trykkbølgebehandling samt treningsveiledning.

 

Kapsulitt / Frozen shoulder skuldersmerter - impingement - supraspinatus - tendinopati - fysioterapi oslo

Smertene skyldes en inflammasjon i skulderleddets kapsel og synnovialhinne. Dette kan eksempelvis oppstå ved slag eller fall på skulderen. I første del av forløpet er skulderen svært smertefull og stiv. Etterhvert går smertenivået ned men stivheten i skulderen vedvarer. Kapsulitt har ofte et langt forløp og det er vanlig med ca 12måneders varighet. Tidlig diagnostisering og progredierende bevegelighetstrening er avgjørende for å korte ned forløp. Om tidlig diagnose og sterke smerter ved passiv bevegelighet kan det vurderes kortisoninjeksjon. Fysioterapeuten kan hjelpe med bevegelighetsøvelser, kapsulær stretching og videre opptrening når bevegeligheten er tilfredsstillende.

 

Myalgi skulder

Ved myalgi har smertene sitt opphav i musklene rundt skulderen. Smertefulle «triggerpunkter» eller «muskelknuter» kan oppstå som en reaksjon på ensformig belastning over tid, uhensiktsmessig holdning, stress eller overbelastning under trening. Fysioterapeuten kan hjelpe med nålebehandling av triggerpunkter, triggerpunktbehandling og treningsprogram rettet mot affisert muskulatur.